Členské příspěvky Aeroklubu Brno – Slatina na rok 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín k zaplacení členských příspěvků pro rok 2016. Dle rozhodnutí Rady AK se výše příspěvků pro příští rok nemění.

Výše příspěvku pro kmenové členy a čekatele je 1300,- Kč, pro přispívající členy 100,- Kč.

Termín úhrady nejpozději do 25.1.2016.

Způsob úhrady je možný v hotovosti v kanceláři AK u pana Hradila, nebo převodem na konto AK číslo 1341888399/0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno, text „členské příspěvky“, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo nebo datum narození.

V případě platby po 31.1.2015 budeme nuceni účtovat navíc penále ve výši 100.-Kč.

Dále upozorňujeme na brigádnickou povinnost 10 hodin v kalendářním roce 2015 pro kmenové členy a členy čekatele AK. Členům, kteří výše uvedený počet hodin neopracovali, bude za každou neopracovanou hodinu strženo 200 Kč. Na přispívající členy a důchodce se brigádnická povinnost nevztahuje.

Případné dotazy Vám zodpoví pánové Miroslav Hradil (hradil.miroslav@email.cz; mobil 605 297 929) nebo Oldřich Zbíral (olaf@iol.cz; mobil 603 479 683).

Share Your Thoughts