Kontakt

AK Brno Slatina
paraodbor
Karkulínova 872/29
620 00 Brno

Tel. předseda Para: 603 479 683
Tel. AK: 605 297 939
Číslo účtu: 1341888399/0800

mail: para.brno@seznam.cz

Skladník:
Tel.: 602 766 469
mail: davo.slamak@seznam.cz

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich