Členské příspěvky Aeroklubu Brno – Slatina na rok 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín k zaplacení členských příspěvků pro rok 2016. Dle rozhodnutí Rady AK se výše příspěvků pro příští rok nemění. Výše příspěvku pro kmenové členy a čekatele je 1300,- Kč, pro přispívající členy 100,- Kč. Termín úhrady nejpozději do 25.1.2016. Způsob úhrady je možný v hotovosti v kanceláři AK u pana Hradila, nebo převodem […]

Seskoky v Ostravě Mošnově

Jirka Blaška (inspektor para) organizuje seskoky z An -2 na mezinárodním letišti v Mošnově. Jedná se o pokus, vyzkoušet para provoz na velkém, mezinárodním letišti a zkušenosti potom přenést jinam, včetně Brna. Možná budou i noční seskoky. Zatím se uskutečnil zkušební výsadek, pořádný provoz asi na jaře. Bližší informace asi Jiří Blaška st. <blaska@post.cz>